Utoljára módosítva: 2018.03.21.

A weblaunch.hu weboldal használatával és az azon keresztül elérhető WebLaunch weboldalkészítő szolgáltatásra (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) történő regisztrációval és annak használatával, Ön, mint felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) a jelen általános szerződési feltételeket és szabályokat (továbbiakban együttesen: ÁSZF) szerződéskötés előtt átolvasta, megértette, elfogadja és azt kötelező érvényűnek tekinti. Annak bármelyik pontjának megsértése a Szolgáltatás igénybevételének korlátozását vagy megszüntetését vonja maga után.

A Szolgáltatás nyújtója és üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató): Service Master Hungary Kft., Székhely, levelezési cím: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 5., Adószám: 13124133-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-024962 Email: info@weblaunch.hu

 1. A Szolgáltatás használatára vonatkozó korlátozások:

  1. Mindenki lehet Felhasználó, aki magánszemélyként nagykorú és cselekvőképes vagy bármilyen, az országa törvényeinek megfelelő gazdasági vagy non-profit szervezet, akinek a működése nem áll felfüggesztés, fel- vagy végelszámolás alatt.
  2. A regisztráció és a megrendelés során a valóságnak megfelelő adatok adhatók meg
  3. A Szolgáltatást nem lehet engedély nélküli vagy törvénytelen tevékenységre használni
  4. Szolgáltatást tilos kizárólag tárhelynek vagy fájlmegosztóként használni
 2. A Szolgáltatással létrehozott weboldal tartalmára vonatkozó korlátozások:

  1. Bármilyen a Felhasználó, a Szolgáltató országában vagy az EU törvényeibe ütköző tartalom, ilyen tevékenység vagy termék hirdetése, értékesítése
  2. Pornográf, rasszista, uszító, gyűlölet- vagy félelemkeltő tartalom
  3. Szerzői vagy egyéb jog által védett tartalom engedély nélküli használata
  4. Piramisjáték vagy hasonló nem fenntartható hierarchikus pénzügyi hálózat reklámozása
  5. Bármilyen más tisztességtelen piaci vagy egyéb jogellenes magatartás, engedélyköteles tevékenység engedélynélküli végzése

  A fenti korlátozások megszegése a létrehozott weboldal azonnali felfüggesztését vonja maga után.

 3. Adatvédelmi irányelvek

  Minden a Szolgáltatás használata folyamán a Felhasználó által megadott vagy automatikusan gyűjtött adatra az Adatvédelmi irányelvekben rögzítettek vonatkoznak.

 4. Regisztráció

  A Szolgáltatás weboldalkészítő funkciója első használatkor regisztráláshoz, a továbbiakban belépéshez kötött. Ezekre kizárólag a weboldalon keresztül van lehetőség. A regisztrációra, az ’Weboldal készítés kezdése!’ gombra, a belépésre a ’Belépés’ gombra kattintva lehet eljutni. Itt egy online űrlapon keresztül történik meg a regisztrálás vagy a belépés. A regisztrálással a jelen ÁSZF is elfogadásra kerül. A regisztrációkor megadott adatokra is a 3. pontban ismertettek vonatoznak. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben kerül tájékoztatásra.
  A regisztráció során megadott e-mail cím tulajdonjoga egy automatikus levéllel kerül ellenőrzésre, következő belépésre csak a sikeres ellenőrzés után van lehetőség.

 5. Megrendelés

  1. Megrendelést csak már előzetesen regisztrált Felhasználó tud kezdeményezni belépés után a weboldalkészítő felületéről. Az előfizetési űrlapot a szerkesztőt megnyitva a jobb felső sarokban lévő "Publikálás" gombra kattintva lehet elérni. Az űrlapot értelemszerűen kell kitölteni, a megadott adatokra is a 3. pontban ismertettek vonatoznak.
  2. Megrendelés elküldése után a Felhasználó e-mailben megkapja az előfizetési időszakra a díjbekérőt (pro forma). A Szolgáltatás fizetős része előre fizetéses rendszerben használható. A díjbekérő kiegyenlítésére kizárólag banki átutalással van lehetőség. A díjbekérő összegének Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után 2 munkanapon belül aktiválásra kerül az előfizetés és e-mailben kiküldésre kerül a számla. A számlázási időszak fordulónapja mindig az első befizetés Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezése lesz.
  3. A befizetett előfizetési díj minden esetben nem visszatéríthető. Nincs visszatérítés vagy jóváírás nem teljes hónapra, lemondás/törlés esetén. Ez arra az esetre nem vonatkozik, ha a Szolgáltatás a Szolgáltató vagy annak partnere miatt az előfizetési időszak legalább 98% nem állt rendelkezésre. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó részére kompenzációt fizet, aminek maximális összege a legutoljára a Felhasználó által fizetett előfizetési díj.
  4. Az aktuális előfizetési díjak a weboldalon megtalálhatóak. A Szolgáltató jogosult az előfizetési díjak változtatására. Erről e-mailben köteles tájékoztatni az összes előfizetéssel rendelkező Felhasználót 30 nappal annak hatálybalépése előtt.
  5. Ha az aktuálisan fizetendő díjbekérő az számlázási időszak fordulónapja utáni 7 nap után sem kerül kiegyenlítésre, a regisztrációval létrehozott weboldal nem lesz a továbbiakban nyilvánosan is elérhető, csak a Felhasználó érheti el a szerkesztő felületen keresztül és újra az ingyenes oldal szabályai vonatkoznak rá.
  6. Ha a Felhasználó, mint természetes személy fizet elő a szolgáltatásra, akkor élhet az első megrendeléstől számított 14 napon belüli felmondási jogával. Ezen felmondás kizárólag írásban, a regisztrált e-mail címen keresztül, az összes előzőleg megadott adata megadásával történhet.
 6. Pénzvisszafizetési garancia

  Az első előfizetői díj beérkeztétől számolt 90 napon belül az Felhasználó bármikor élhet felmondási jogával és igényelheti az előfizetői díj visszatérítését. Ezen felmondás kizárólag írásban, a regisztrált e-mail címen keresztül, az összes előzőleg megadott adata megadásával történhet. A felmondás bármilyen okból történhet. A díj visszatérítés nem vonatkozik a külön vásárolt .com,.net,.eu,.org,.info vagy egyéb domainekre és kapcsolodó szolgáltatásokra.
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az előfizetői díj visszatéríthetőségének megítélésére, különösen az olyan weboldalak esetében, amelynek fő vagy kizárólagos tartalma időszakos tartalomra vonatkozik (pl. rendezvény népszerűsítése, akciós termék vagy szolgáltatás reklámozása stb.)

 7. Kedvezmények

  Kedvezményeink mindig a következő előfizetési időszaktól lépnek érvénybe. Tehát, ha az ügyfél megfelel a kedvezmény igénybevételére, akkor a következő számlázási időszakban már beszámításra kerül a kedvezmény. A kedvezmények összevonhatók és halmozódnak egészen előfizetésenként 100% kedvezmény eléréséig.
  Több weboldal előfizetésre vonatkozó kedvezmény: 2 db weboldal előfizetés esetén 10% kedvezmény mindkét oldal előfizetési díjából. 3 db vagy több weboldal előfizetés esetén 20% kedvezmény mindegyik oldal előfizetési díjából. A kedvezmény az új előfizetésből az első számlázási időszaktól beszámításra kerül, a meglévő előfizetés(ek)ből pedig a következő számlázási időszaktól.
  Ajánlási kedvezmény: Amennyiben az ügyfél egy olyan, az ajánlás előtt nem előfizető harmadik félnek ajánlja a szolgáltatást, aki ez után előfizet a szolgáltatásra, akkor az ügyfelet minden egyes ilyen ajánlott után 10% kedvezmény illeti meg, egészen addig ameddig az ajánlott is a szolgáltatás előfizetője (ügyfél). Az így elérhető kedvezmény maximális mértéke 100% előfizetésenként. Amennyiben az ügyfélnek több előfizetése van, akkor a további kedvezmények a következő előfizetésbe számítandók.

 8. Regisztráció és Előfizetés törlése

  A regisztráció és ezzel együtt a létrehozott weboldal törlése a Felhasználó részéről kizárólag a szerkesztő felületen erre szolgáló linken keresztül kezdeményezhető. Amennyiben a Felhasználó előfizetéssel is rendelkezik, úgy először kezdeményeznie kell e-mailben annak kiakpcsolását vagy megvárnia még előfizetése lejár és csak ekkor tudja törölni. Erre az esetre az 5. c. pont vonatkozik.
  A regisztráció és ezzel együtt a létrehozott weboldal törlésre kerülhet inaktivitás miatt, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: 30 napon belül nem volt belépés vagy nincs aktív előfizetés. A törlésre az utolsó belépéstől számítva 30 napon belül küldünk ki figyelmeztető e-mailt és ettől számítva még 30 nap múlva kerül végleges törlésre a regisztráció.

 9. Domain és email

  Egyedi domainnevet csak az aktív előfizetéssel rendelkező Szolgáltatáshoz lehet csatolni. Erre kétféle lehetőség van:

  1. A Felhasználó már rendelkezik egy másik domainregisztrátornál beregisztrált és aktív domainnévvel. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja a szükséges átirányítási beállításokat, amely alapján a Felhasználó vagy annak domainregisztrátora be tudja állítani.
  2. Amennyiben olyan .hu-s domainnevet szeretne a Felhasználó használni, ami még senki által nem lett regisztrálva, akkor azt a Szolgáltató a Felhasználó nevére beregisztrálja és térítésmentesen a rendelkezésére bocsájtja mindaddig, amíg a Felhasználónak van aktív előfizetéssel rendelkező Szolgáltatása. Az, hogy a domannév még senki által nem regisztrált, tehát szabad, a megrendelő felület "Domain ellenőrzése" gomb alatt ellenőrizhető. Ha szabad, akkor az első megrendeléssel együtt a domain megrendelésre kerül a Felhasználó nevére és részére. A domain regisztráció véglegesítése digitálisan történik.
   Az ajándék .hu-s domainen kívül választható .com,.net,.eu,.org,.info domain is a weboldalon feltüntetett árért. Ennek regisztrációja is az előzőekben leírtak szerint működik.
  3. Email: A Szolgáltató minden általa a Felhasználó számára térítésmentesen a rendelkezésre bocsájtott .hu-s domainnév mellé szintén térítésmenetesen biztosít e-mail tárhelyet és webmail szolgáltatást, valamit átirányítási és POP3, SMTP rendszer használatát. Az email tárhely maximális mérete 250Mb és a létrehozható e-mailek száma maximum 10 db.
 10. Felelősségi nyilatkozat

  Felhasználó a Szolgáltatást saját felelőségére használja.
  Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Szolgáltatás:

  1. a Felhasználó egyéni igényeinek megfelelő
  2. folyamatos lesz, biztonságos és hibamentes
  3. a Felhasználó által vásárolt vagy kapott termékek, szolgáltatások, információk vagy más anyagok mindenben meg fog egyezni a Felhasználó elvárásainak
  4. az esetleges hibákat ki fogja javítani

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, következményes vagy jelzés értékű, beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt haszon, jó hírnév, használat, adatok vagy egyéb immateriális veszteségekért amik az alábbiakból erednek:

  1. a Szolgáltatás használata vagy a képtelenség annak használatára
  2. a jogosulatlan hozzáférés vagy a módosítása az adatoknak vagy az adatátvitelnek
  3. bármilyen a Szolgáltatásban részt vevő harmadik félnek a nyilatkozata vagy viselkedése
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében létrehozott weboldal tartalmának kezelése minden esetben a Felhasználó feladata.
  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a Szolgáltatás keretében létrehozott weboldal látogatóival és az azon keresztül vásárlókkal kizárólag Felhasználó áll jogi kapcsolatban, egy esetleges jogvita esetén az kizárólag a Felhasználó és az ő weboldalának használója között zajlik.
  A Szolgáltató anyagi felelőssége a Felhasználó felé kizárólag a Felhasználó által befizetett előfizetési díj mértékéig terjed.
  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bárkinek, bármikor, bármilyen indokkal megtagadja a Szolgáltatás nyújtását.


 11. ÁSZF és a Szolgáltatás módosítása

  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy külön tájékoztatás nélkül, bármikor módosítson a jelen ÁSZF-en vagy a Szolgáltatáson. Ezen módosítások nem hatályosak visszamenőleg és leghamarabb 15 napos határidővel lépnek hatályba, kivéve, ha erre törvényváltozás miatt van szükség. A Felhasználó felelőssége a ÁSZF-ben bekövetkezett változások időszakos ellenőrzése. A Szolgáltatás tovább használata a változások tudomásulvételét jelenti.

Minden az ÁSZF-ben nem rögzített kérdésben a magyarországi és Európai Uniós törvények a meghatározóak.